Akademia Merserwis - Szkolenia pomiarowe
dostępne

Tryby szkoleń

To Ty wybierasz najbardziej odpowiednią dla siebie formę szkolenia. 

Poza szkoleniami w naszej siedzibie, prowadzimy szkolenia wyjazdowe i online.

Szkolenia stacjonarne

Prowadzone w siedzibie firmy Merserwis przy ul. Andersa 21A w Warszawie.

 

Szkolenia wyjazdowe

Program realizowany na realnym obiekcie udostępnionym przez kursantów.

 

Szkolenia online

Program jest realizowany na odległość, tożsamy z programem szkolenia stacjonarnego.

 

Tryb szkoleń

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne są wykonywane w siedzibie firmy Merserwis przy ul. Andersa 10 w Warszawie. Zwykle są to szkolenia indywidualne lub w grupach maksymalnie 3-4 osobowych, ponieważ uważamy, że szkolenia w większych grupach stają się nieefektywne. W lepszym zrozumieniu specyfiki poszczególnych pomiarów oraz funkcjonalności miernika pomagają nam liczne pomoce dydaktyczne, w które zaopatrzona jest nasza sala konferencyjno-szkoleniowa.

W trakcie naszych szkoleń stacjonarnych korzystamy z ogólnodostępnych urządzeń czy tablic demonstracyjnych takich jak m.in.:

Metrel MI 3298 P1

Do nauki pomiarów napięć rażenia oraz rezystancji/impedancji uziemienia.

Metrel MI 3088

Do nauki pomiarów instalacji fotowoltaicznych

Metrel MI 2166

Do nauki pomiarów instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Metrel MI 3300

Do nauki pomiarów bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

Metrel MI 2891

Do nauki pomiarów związanych z analizą jakości energii

GW Instek GDB-03

Do nauki obsługi oscyloskopów

GW Instek GRF-1300A

Do nauki obsługi analizatorów widma

Balometry DBM 610 oraz DBM 620

wraz z fartuchami oraz statywem i kratownicą pomiarową: do nauki pomiarów wentylacji na anemostatach i kratkach nawiewnych

Mierniki do badania wentylacji AMI 310, MP 210 i VT 210

Wraz z sondami: wiatrakowymi, cieplno-oporowymi, termo-higrometrycznymi, rurkami Pitota oraz zestawem stożków pomiarowych: do nauki pomiarów wentylacji na anemostatach oraz wewnątrz kanałów wentylacyjnych

Analizatory spalin wraz z drukarką: E500, KIGAZ 80, KIGAZ 110, KIGAZ 210

Do nauki pomiarów związanych za analizą spalin kotłów grzewczych

Dodatkowo, na podstawie zdobytych przez lata doświadczeń, opracowaliśmy także własne, oryginalne pomoce dydaktyczne, które znacznie rozszerzają możliwości szkoleniowe. Między innymi o symulację typowo występujących usterek czy pokazanie skutków nieprawidłowego użycia aparatury pomiarowej. Jesteśmy w stanie także pokazać wpływ błędnego doboru metod pomiarowych na wynik pomiarów, aby uczulić Kursanta na newralgiczne kwestie związane z prawidłowym i miarodajnym przeprowadzeniem badań.


Do stworzonych przez nas pomocy należą między innymi:

Stanowisko do przeprowadzania szkoleń z wykonywania pomiarów instalacji niskiego napięcia: wyposażone w elementy instalacji jednofazowych i trójfazowych.

Stanowisko do szkolenia z pomiarów bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych wyposażone w trójfazową stację ładowania (EVSE) ze złączem typu 2 pracującą w trybie 3.

Stanowisko do szkolenia z pomiarów rezystancji/impedancji uziemienia obiektów instalacji niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia pozwalające na naukę pomiarów m.in. metodą techniczną, udarową, wysokoczęstotliwościową jak również metodami z użyciem cęgów sztywnych oraz cewek Rogowskiego, a także do szkolenia z pomiarów napięć rażenia pozwalające na naukę pomiarów napięć dotykowych i krokowych.

Tablica demonstracyjna Delta OHM przedstawiająca systemy rejestratorów bezprzewodowych HD35 i HD50.

Stanowiska do wykonania przykładowych pomiarów prędkości przepływu i wydatku powietrza: anemostat (dla sond wiatrakowych, tub pomiarowych oraz balometrów), tunel aerodynamiczny (dla sond cieplno-oporowych, rurek Pitota) i kalibrator ciśnienia (dla manometrów różnicowych).

Tryb szkoleń

Szkolenia wyjazdowe

Szkolenia wyjazdowe realizujemy na realnym obiekcie udostępnionym przez Kursantów (w ich siedzibie lub okolicach) lub w niektórych wyjątkowych przypadkach (np. pomiarach zewnętrznych w przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych) w siedzibie Kursantów na przenośnych pomocach dydaktycznych. Szkolenia są każdorazowo dopasowywane do potrzeb Kursantów i zazwyczaj prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-10 osób (ewentualne szkolenia dla większej liczby osób ustalane są dla każdego przypadku osobno). Szkolenia mają na celu obycie Kursantów z tematyką pomiarów na przykładowych obiektach docelowych, na których będą w przyszłości dany przyrząd eksploatować.

Taka forma przeprowadzania szkoleń jest formą najbardziej dopasowaną do rzeczywistych warunków użycia przyrządów pomiarowych i sprawdza się szczególnie tam, gdzie urządzenia pomiarowe będą obsługiwane przez kilka osób, ale ich użycie będzie zawężone do badania konkretnych typów obiektów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wykonując szkolenie na obiekcie udostępnionym przez Kursantów zazwyczaj jesteśmy w stanie podsunąć pomysły na konkretne rozwiązania dotyczące optymalizacji procesu pomiarów, automatyzacji i obróbki danych znakomicie sprawdzające się u innych naszych Klientów w podobnych zastosowaniach.

Tryb szkoleń

Szkolenia online

Szkolenia online są najmłodszym typem szkoleń realizowanych przez Merserwis. Powstały z myślą o Kursantach, którzy z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w szkoleniach stacjonarnych czy wyjazdowych.

W trakcie szkolenia online za pomocą najnowocześniejszych środków przekazu internetowego realizujemy program szkolenia tożsamy ze szkoleniami stacjonarnymi. Jeśli szkolenie dotyczy obsługi danego modelu przyrządu pomiarowego to prezentujemy możliwości sprzętu - a Kursant na bieżąco równolegle operuje swoim przyrządem poznając i utrwalając czynności związane z jego obsługą. Program szkolenia praktycznie w 100% pokrywa się z analogicznym szkoleniem realizowanym w trybie stacjonarnym.

Nieustannie poszerzamy zakres szkoleń dostosowując się do potrzeb naszych kursantów. Jeśli interesuje Cię szkolenie w innym zakresie - napisz do nas!